Category Archives: Hírek, események

Ballagás – 2020. április 30.

– a járványügyi helyzet „árnyékában” -

… Őszintén sajnálom, mert mindannyian másképpen képzeltük el ezt az alkalmat, de…

„Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,
S lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el
Beszélgetni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő, áldást hozott.”

Kedves Ballagó Diákok, Tisztelt Szülők és Osztályfőnökök!

Az imént elhangzott verset 2014-ben kaptam egy nyugdíjas pedagógus kollégámtól.
Már akkor tudtam, hogy nem akarom kizárólag magamnak megtartani. Rögtön tovább is ajándékoztam, és üzenetével búcsúztattam el az akkori végzős évfolyamot, majd később másokat is.
Úgy gondolom, hogy a vers sorai most különösen aktuálisak!

Évek óta, valahányszor készülődök erre az ünnepélyes alkalomra, az öröm megélése mellett, a felelősség súlya is megragadja a szívemet.
A megtiszteltetésé és a felelősségé – egyszerre - hogy így együtt, ebből az alkalomból én szólhatok utolsónak ballagó diákjainkhoz. Ezt a mostani helyzetben különösen így élem meg.
Mindig olyan lelki muníciót szeretnék számukra átadni, ami hitem szerint igaz, időtálló, és reményeim szerint egész életükre szól.
Talán éppen ezért fogott meg most ismét a „gátló kövek” mindig aktuális, és állandóan változó – gyakran bizonytalannak tűnő - világunkban is időtálló üzenete.

Kedves Végzős Diákunk!

Ha elérték szívedet e vers sorai, és meg tudtad ragadni a magad számára üzenetét, akkor velem együtt joggal gondolhatod, hogy ez önmagában is elég lenne a most csak képzeletbeli ballagási tarisznyádba: egy egész életre, életpályád eredményes megfutására.

„Gondolod, kerül életed útjába
Egyetlen gátló kő is hiába?”

Ahogy szoktad emlegetni – a „nagybetűs élet” – számodra még csak most kezdődik.
Bár „gátló kövekbe” már eddigi is bőven beleütközhettél, de az esetleges sérülések fájdalmait, vagy akár a rossz döntések kellemetlen következményeit, főleg szüleid és tanáraid levették rólad.
Légy őszinte magadhoz! Szeretetből és féltésből a „köveket” gyakran már előre eltávolították az utadból.
Most itt az alkalom, hogy köszönetet mondj nekik, és mindazoknak, akik segítették eddigi életpályádat.
Tedd ezt meg! – a hála, a köszönet, és a szeretet kifejezése nem az emberi gyengeség jele. Nem kell szégyellni!
A közös sikerből mindenki táplálkozhat.
A közös öröm mindenkit felemel.
De ezzel együtt kérlek, gondolkozz el azon is:
Hogyan tekintettél eddigi életed „gátló köveire” - az otrombákra és a kicsikre?

Kedves Ballagó Diák!

Szép, küzdelmes élet vár rád, a család és az iskola falain kívül, mely gyakran tartogat majd sikereket, de kudarcokat is, és tele lesz döntési helyzetekkel.
Tudom – ezzel én magam is így vagyok – szeretnéd majd a próbákat, a nehézségeket lehetőleg elkerülni.
De a helyzet az, hogy ezeken az akadályokon át kell majd menned. Ha pedig becsülettel küzdöttél, akkor - az eredménytől függetlenül - már nem ugyan az leszel, mint aki előtte voltál.

Ezért hiszem – és tapasztalatból mondom neked – hogy eddig sem, és ezután sem kerül az életed útjába egyetlen „gátló kő” sem hiába.
Kérlek, hogy tekints így erre a mostani helyzetre is!

Kedves Végzős Fiatal!

Szeretnék most megosztani veled egy örömteli hírt.
Isten téged személyesen ismer, és feltétel nélkül szeret. Nagyszerű terve van az életedre vonatkozóan.
Olyan pályát szánt neked, melyet a társaidnak, barátaidnak és ismerőseidnek nem. (Nekik pedig olyat, amit másoknak nem!)

Tudod, miért?
Mert különleges vagy! Ha nem hiszed, kérdezd meg szüleidet, és azokat is, akik igazán közel állnak hozzád!
Szeretném, ha minden nap így tekintenél magadra, és életpályádra egyaránt!

A megállást parancsoló, „gátló kövek” is személyesek!
Hidd el, akár otrombák, akár kicsik, ahol vannak, ott kell lenniük azért, hogy az életed rohanása közben megállj mellettük, és el kezdj beszélgetni róluk Istennel, mert Ő ezeken keresztül akar téged formálni, és vezetni.
A legjobbat akarja kihozni belőled, az adottságaidból, a képességeidből: mindabból, amit elrejtett benned.

Ifjúságod természetes velejárója a lendület, a merészség, gyakran a veszélyekkel sem számoló vakmerőség is.
A „gátló kövek” - ha adsz magadnak időt a tanulmányozásukra, az aktuális „üzenetük” megértésére – idővel megfontolttá és bölccsé tehetnek.

„Amikor gyermek voltam úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá (nővé) lettem elhagytam a gyermeki dolgokat.” (Pál első levele a korinthusiakhoz 13. rész, 11. vers)

Kedves Végzős Diák!

Hétfőn megkezdődnek az érettségi, majd ezt követően hamarosan a szakmai vizsgák is.
Lehet, hogy ezek a megmérettetések most leküzdhetetlen – „gátló kövekkel” tarkított – akadálypályának tűnnek számodra. Különösen most ebben a helyzetben!
De biztos vagyok benne, hogy a vizsgákat követően egyetértünk majd abban, hogy megfelelő felkészüléssel könnyebb átmenni egy érettségi, vagy szakmai vizsgán, mint szilárddá formálni a személyiséget, vagy tökéletesre csiszolni a jellemet.
Ezekhez gyakran egy egész élet is kevés!

Ezért azt kívánom neked, hogy tekints mindig bizalommal, és kellő érzékenységgel az életed útjába kerülő „gátló kövekre”, és annak a jóságos kéznek a Tulajdonosára is, aki azokat – végtelen szeretetével és bölcsességével éppen oda helyezte.

„S ha lelked Istennel találkozott,
Utadban minden kő, áldást hozott.”

Isten veletek!

Szeretettel!
A Deák Iskola közösségének nevében:

Rozmán Sándor igazgató