Egészségügy

„Az ápolás olyan küldetés, mely megtanít minket arra, hogy ne mindig csak önmagunk legyünk fontosak, hanem vegyük észre a másik embert. Hivatásként érdemes csak megélni, mert különben elveszti valódi értékét…”
/Florence Nightingale/

Iskolánkban 1967 szeptemberétől - a megalakulása második évétől - folyik egészségügyi képzés.
Kezdetben egy osztálycsoporttal, 5+1-es oktatási formában a tanulók egészségügyi és vöröskeresztes ismereteket szerezhettek. A gyors változások, átalakulások nyomán 1970-től 7, 1974-től 8 osztályban már a szakközépiskolai képzésnek megfelelően általános ápoló és általános asszisztens szakképesítést szereztek diákjaink az érettségi bizonyítvány mellé.
A megye egészségügyi és szociális ellátásának szükségleteihez igazodva a különböző szakdolgozói munkakörökhöz 36 szakon munka mellett is lehetett további szakképesítést szerezni. Érettségizett diákjaink sikerrel tanultak tovább szakirányú főiskolákon, egyetemeken orvosnak, védőnőnek, dietetikusnak.

1988-ban a városban működő Egészségügyi Szakiskolát is iskolánkhoz csatolták, a szakiskolai képzés a jogszabályi változások következtében fokozatosan megszűnt. 1990-től már 3 szakközépiskolai tantervű első osztállyal, összesen 12 osztálycsoporttal működtünk.
1996-tól a végzősök az OKJ-ban felsorolt szakképesítések szerint ápoló, csecsemő és gyermekápoló szakon nappali képzésben folytathatták tanulmányaikat, magasabb szintű szakképesítést szerezhettek az un. Híd-program keretében. A felnőttek számára továbbra is szerveztünk szakosító képzéseket, melyre a beiskolázás a Zala megyén kívül a környező megyékből történt.

1997-től már csak az OKJ-ban szereplő képzések szerint folyt a beiskolázás, nappali és munka melletti tagozaton egyaránt.
A demográfiai változások, szakterületünk gyors technikai előrehaladása, az Európai Unióhoz való igazodás jelentős átalakulásokat eredményezett.
2001-ig fokozatosan megszűntek az érettségi- képesítő típusú szakközépiskolai osztályok, helyette humán orientációs illetve egészségügyi szakmacsoportos alapozó oktatás indult. Az itt tanuló diákok az érettségit követően szakmai képzésüket 13. évfolyamon kezdték meg, és 3 év alatt ápoló vagy csecsemő és gyermekápoló végzettséget szereztek.

2013-tól az újabb törvényi változások miatt a szakmacsoporthoz kiadott ágazati szakközépiskolai kerettantervnek megfelelően kidolgozott helyi tanterv szerint folyik az oktatás 9-12. évfolyamon.

Az elméleti képzés tantermekben, szaktantermekben zajlik. A gyakorlati oktatás az első két évben az iskola demonstrációs termeiben, a következő években külső gyakorlati területeken-bölcsődében, szociális otthonban a rendelőintézet szakrendelésein és a kórház különböző osztályain történik.

Tanulóinknak 10-11. évfolyamon kötelező összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Az oktatásban nagy hangsúlyt helyezünk a humán értékek közvetítésére és az elhivatottság erősítésére.

Az iskola pedagógusai mellett oktatató munkánkat orvos-tanárok, gyógyszerész, pszichológus, biofizikus, jogász és más szakemberek segítik. A klinikai gyakorlati képzés irányítását, felügyeletét a Zala Megyei Szent Rafael Kórház oktatói és diplomás ápolói végzik.

Az érettségi vizsga keretében szakmai tárgyakból is vizsgát tesznek, és OKJ 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítést kapnak az érettségi bizonyítvánnyal együtt.

Diákjainknak lehetősége van tanulmányaik folytatására szakképző évfolyamokon az alábbi szakképzésekben:

OKJ 54 723 02 Gyakorló ápoló (egészségügyi ágazati érettségivel rendelkezők számára 1 tanév)
Ráépülés: OKJ 55 723 01 Ápoló szakképesítés (1 tanév)

OKJ 54 723 03  Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (egészségügyi ágazati érettségivel rendelkezők számára 1 tanév)
Ráépülés: OKJ 55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés (1 tanév)

A megszerzett szakképesítés szakirányú felsőfokú továbbtanulás során felvételi többletpontot jelent. Szakirányú felsőoktatási intézményekbe jelentkezhetnek diákjaink elsősorban diplomás ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő és védőnő képzésekre.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

"Egy legyen bennünk az akarat, felkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt".
/ Kossuth Zsuzsanna/

Iskolánk lehetőséget kínál azok számára is, akik nyitottak az idős emberek, fogyatékkal élők problémáira.

Várjuk a jelentkezését azoknak a fiataloknak, akik szociálisan érzékenyek, empátiával fordulnak a fent említett csoportok felé.

A fentiek tükrében szakiskolai képzés keretei között Szociális gondozó és ápoló /OKJ 34 762 01/ képzést folytatunk. Ezt a szakképesítést 3 tanév alatt lehet megszerezni.

A tanulók elméleti oktatása 9-11. évfolyamon az iskolában történik. A gyakorlati felkészítés az iskola demonstrációs termeiben folyik, illetve a 10-11. évfolyamon szociális és egészségügyi intézményekben történik.

Az első évben valamennyi tanulónak szintvizsgát kell tenni, gondozási-ápolási alapfeladatok modulból. A sikeres vizsga feltétele a szociális otthonban sorra kerülő gyakorlat megkezdésének.

Zala megyében a szociális gondozó és ápoló szakma hiányszakma, így a tanulók a képzésben való eredményes részvétel függvényében havonta 10-30 ezer forint ösztöndíjban részesülnek. A megszerzett szakképesítés birtokában a tanulók a szociális ellátás területén belül az idősellátásban, fogyatékkal élők ellátásában, valamint a hajléktalan ellátásban tudnak elhelyezkedni.