A 2020. március 16-tól bevezetésre került digitális munkarenddel kapcsolatos tájékoztatás

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A 2020. március 16-tól bevezetésre került digitális munkarenddel összefüggésben az alábbi tájékoztatást adom:

 1. Információs felületeink: e-Kréta üzenetek, www.deakzeg.hu és a hozzá tartozó Facebook oldal, Deák Info Facebook oldal.
 2. A digitális munkarend elsődleges felülete az e-Kréta (e-napló), amely azt jelenti, hogy amennyiben a rendszer képes támogatni a megnövekvő adatforgalmat, úgy az előrehaladást, az aktuális tananyagot és a házi feladatokat ezen a módon szeretnénk eljuttatni a diákokhoz.
 3. Ugyanakkor a tanárok és tanulócsoportok/ osztályok által eddig is használt – már bevált - közösségi felületek, lehetőségek továbbra is használatban maradnak.
 4. A hétfői és a keddi napokon általánosan még az ismétlésé és a gyakorlásé legyen a főszerep! A pedagógusok döntően a szerdai naptól térnek át az új tananyagokra, illetve a hozzájuk kapcsolódó házi feladatokra.
 5. Az ellenőrzés és értékelés módján még jelenleg is dolgozunk, valamint a tananyagok átadására is alkalmas új felületen.
 6. Külön is kérek minden végzős tanulót arra, hogy napi rendszeres tanulással készüljön az érettségi és a szakmai vizsgákra!
 7. Az iskolában maradt tanszerekért – melyek szükségesek az otthoni munkához - kedden 15.00-ig lehet az épületbe bejönni.
 8. FIGYELEM! Kérem azokat a tanulókat, akik eszköz vagy internet hiányában nem tudnának részt venni a digitális oktatásban illetve sem nekik, sem pedig a szülőknek nincs e-mail címük haladéktalanul jelezzék ezt osztályfőnökeiknek!
 9. A külső képzőhelyeket nyilatkoztatjuk arról, hogy tudják-e a tanulókat gyakorlati oktatásra fogadni a meghatározott járványügyi kritériumok betartásával. Ezzel együtt tájékoztatom az érintetteket az ITM állásfoglalásáról:
  „ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül.”
 10. A kórház, a bölcsődék, valamint a szociális intézmények már nyilatkoztak arról, hogy nem fogadják a tanulókat gyakorlatra.

  Zalaegerszeg, 2020. március 16.

Rozmán Sándor sk.
igazgató

Comments are closed.