A 2017-2018. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei

IdőpontEsemény 
2017. 08.31.Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület)
2017. 09. 01.Első tanítási nap – tanévnyitó az első órában.
2017. 09. 05-igJelentkezés az őszi érettségi vizsgára (Báthory).
2017. 09. 07.Pályaorientációs terv készítése
2017. 09. 11.Munkaközösségi munkatervek, eszközigények leadása.
2017. 09. 12.A tagiskolai éves munkaterv elfogadása.
2017. 09. 18.Osztálynaplók kitöltése.
2017. 09. 25. és 09. 29.Szülői értekezlet a 9. osztályokban (szükség szerint ezektől eltérő
időpontban, és a felsőbb évfolyamokon is lehet – az iskolavezetéssel előzetesen egyeztetve.)
2017. 09. 22. és 09. 29.Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása a munkaközösség-vezetőknek két ütemben a tanévnyitó értekezleten elhangzottak alapján.
2017. 09. 29.Új induló osztályok törzslapjainak kitöltése.
2017. 10. 01.A közoktatási statisztika határnapja. Beírási naplók, statisztika aktualizálása
– osztálylétszámok.
2017. 10. 06.Aradi vértanúk emléknapja (megemlékezés osztálykeretben a hét folyamán).
2017. 10. 09.A tanév első szülői értekezlete megtartásának a végső határideje a felsőbb évfolyamokon.
2017. októberVidéki látogatások az általános iskolákban - a beiskolázási feladatokkal összekapcsolva.
2017. október 16 – 20.Deák-hét
2017. október 17.Koszorúzás a Deák-szobornál Deák Ferenc születésnapján. Résztvevők: 9.A, B, E osztályok.
2017. október 20.Megemlékezés az ’56-os forradalom és szabadságharc eseményeiről – iskolai ünnepség keretében.
2017. október 25-27.Pályaválasztási szakmabemutató az általános iskolák számára
2017. 10. 28. – 11. 05-igŐszi szünet (tanítás 11.06-tól)
2017. 11. 13-14-15-16.Nyílt napok (részletezve később – középfokú beiskolázás felvételi tájékoztatója)
11. 13. – pedagógia
11. 14. – egészségügy
11. 15. – faipar
11. 16. – sport
2017. 11. 20. (hétfő)Fogadóóra: 16:00 – 18:00
2017. 12. 08. (péntek)Szalagavató
2017. 12. 21. (csütörtök)Karácsonyi műsor (iskolai szintű), nyugdíjas találkozó
2017. 12. 22. (péntek)Tanítás nélküli munkanap
2017. 12. 23 - 2018. 01.
02-ig
Téli szünet (tanítás 01. 03-tól - szerda)
2018. 01.09. – 04.27.-igA tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése testnevelés órák keretében. (a NETFIT alkalmazásával)
2018. 06. 01-igA mérési eredmények rögzítése.
2018. 01. 20.Az általános felvételi eljárás kezdete.
2018. 01. 25.Félévi osztályozó értekezlet.
2018. 01. 26.Az első félév utolsó tanítási napja.
2018. 02. 02-igTájékoztató a szülők felé az I. félév tanulmányi munkájáról.
2018. 02. 06. (kedd)Félévi értékelő értekezlet. (nevelőtestület)
2018. 02.12. (hétfő)Félévi értékelő szülői értekezletek minden évfolyamon.
2018. 02. 19.Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulók jelentkezési lapjainak
megérkezése.
2018. 02. 25.A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (megemlékezés
osztálykeretben a hét folyamán).
2018. 03. 05 – 09.Pénzügyi és vállalkozói témahét.
2018. 03. 10. (szombat)Tanítás nélküli munkanap.
2018. 03. 14.Az iskolánk képzéseire jelentkezett 8. osztályos tanulók felvételi
jegyzékének nyilvánosságra hozása.
2018. 03. 14. (szerda)Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről –
iskolai ünnepségek.
2018. 03. 19 – 23.A 9. osztályosok bizonyítványainak felvétele (érintett osztályfőnökök)
2018. 03. 19. (hétfő) vagy
2018. 03. 26. (hétfő)
Fogadóóra: 16.00 – 18.00
2018. 03. 29 – 04. 03.Tavaszi szünet. (szünet utáni első tanítási nap április 04-e, szerda)
2018. 04. 13.Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak.
2018. 04. 16.Holokauszt áldozatainak emléknapja (megemlékezés osztálykeretben a
tavaszi szünet előtt).
2018. 04. 16 – 27.Osztályozó vizsgák a végzős, és az előrehozott érettségire jelentkező
tanulóknál. (szükség szerint)
2018. 04. 21. (szombat)Tanítás nélküli munkanap
2018. 04. 27.A felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldése az általános
iskoláknak.
2018. 05. 02.Végzős osztályok osztályozó értekezlete.
2018. 05. 03.Érettségi tájékoztató a végzős és előrehozott érettségi vizsgát tevő
tanulóknak.
2018. 05. 04. (péntek)Ballagás.
2018. 05. 07. (hétfő)Írásbeli érettségi vizsgák kezdete az iskolában. (magyar nyelv és irodalom)
– tanítás nélküli munkanap (érettségi szünet az alsóbb éveseknek)
2018. 05. 08. (kedd)A 2018. március 10-i munkanap pótlása – a matematika érettségi után -
tanítási nappal: tanítási órarend szerint az 5. órától
2018. 05. 09. (szerda)A 2018. április 21-i munkanap pótlása – a történelem érettségi után –
tanítási nappal: tanítási órarend szerint az 5.
2018. 05. 10. (csütörtök)Tanítási nap az 1. órától/írásbeli angol nyelvi érettségi.
2018. 05. 11. (péntek)Tanítási nap az 1. órától/ írásbeli német nyelvi érettségi.
2018. 05. 14-15., 17-18.,
23.
Szakmai írásbeli vizsgák (ebből - a vizsgák ütemezésének alapján - 1 nap
várhatóan tanítás nélküli munkanap lesz).
2018. 05. 16. (szerda)Az ágazati érettségi írásbeli vizsga (5. kötelező vizsgatárgy) napja – tanítás
nélküli munkanap.
2018. 05. 23.Országos Kompetencia Mérés a 10. évfolyamon.
2018. májusDiáknap.
2018. az írásbeli vizsgát
követően 30 napon belül, várhatóan legkésőbb
2018. június 15-ig
Szóbeli és gyakorlati vizsgarészek (komplex) vizsganapjai – a vizsgák beosztása külön ütemezés szerint későbbi időpontban történik.
Vizsgaremek kiállítás a faipari szakmai vizsgákkal összehangolva.
2018. június 4. (hétfő)Megemlékezés – a Nemzeti Összetartozás Napja (iskolai szintű)
2018. június 5.
(keddi értekezleti nap)
Nevelőtestületi döntés a nem végzős tanulók osztályozó vizsgáiról (szükség
szerint)
2018. június 6 – 8.Osztályozó vizsgák a nem végzős tanulóknak (szükség szerint a nevelő
testületi döntések függvényében)
2018. 06. 07 – 14.Emeltszintű szóbeli érettségi vizsgák.
2018. 06. 14.Osztályozó értekezletek a nem végzős osztályoknak.
2018. 06. 15.Utolsó tanítási nap – 3 osztályfőnöki órával. A tanév értékelése
(osztályszinten) 1-2. órában. Iskolaszinten 3. órában
2018. 06. 18-tólÖsszefüggő nyári szakmai gyakorlatok letöltésének kezdete az ágazati szakgimnáziumi 10. és az ágazati szakközépiskola 11. évfolyamán, valamint a szakképző évfolyamokon. (megjegyzés: a szakgimnáziumban nincs a 9.
évfolyamon összefüggő nyári gyakorlat!)
2018. 06. 18 – 06.22.Bizonyítványosztás – osztálykeretben. (a dokumentumok kitöltését,
összeolvasását, aláíratását követően)
2018. 06. 18 – 29.Középszintű szóbeli érettségi vizsgák – a vizsgák beosztása külön ütemezés
szerint későbbi időpontban történik.
2018. 06. 21-23.Beiratkozás 9. évfolyamra.
2018. 07. 03. (kedd)Tanévzáró értekezlet. (nevelőtestület)

A 7 tanítás nélküli munkanap felhasználása:

  • 1 nap – 2017. december 22. (péntek) téli szünet előtti utolsó tanítási nap
  • 1 nap – a tanévre eső 1 szombatra áthelyezett munkanap: 2018. március 10.
  • 1 nap – a tanévre eső 1 szombatra áthelyezett munkanap: 2018. április 30.
  • 1 nap – magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga – 2018. május 7.
  • 1 nap – szakmai írásbeli vizsgák – 2018. május 14-23. között – szükség szerinti napon
  • 1 nap – ágazati érettségi vizsganap – 2018. május 16.
  • 1 nap – 2018. május (Diáknap) – a DÖK programja alapján