Pedagógia

Iskolánkban 1989-től – Magyarországon ötödik iskolaként – indult el a pedagógia szakirány. A szakmacsoport bevezetésének célja olyan szakemberek képzése, akik az érettségire épülő szakképesítés megszerzése után tudják segíteni a pedagógusok, szociális szakemberek munkáját. Az eltelt időszak során a társadalmi igényeknek megfelelően különböző szakképesítések megszerzésére volt lehetőség pl. gyermekfelügyelő, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, valamint kisgyermekgondozó, -nevelő.

pedagogiaAz oktatást szabályozó törvényi változások következtében az 1974-től bevezetett középfokú óvónőképzés folyamatosan szűnt meg iskolánkban, ugyanakkor felmenő rendszerben az évek folyamán egyre többen választották a pedagógiai képzési irányt.

Jelenleg a szakmacsoporthoz kiadott ágazati szakközépiskolai kerettantervnek megfelelően kidolgozott helyi tanterv szerint folyik az oktatás 9-12. évfolyamon. A közismereti tantárgyak mellett valamennyi évfolyamon ének-zenét, rajz és vizuális kultúrát tanulnak diákjaink. Ezen túl magas óraszámban szakmai tantárgyakat, pedagógiát, pszichológiát sajátítanak el, és intézményi szakmai gyakorlaton vesznek részt óvodákban és iskolákban egyaránt. A gyakorlat során a tanulóink betekintést nyernek az adott intézmény tevékenységrendszerébe, meghatározott feladatok megoldásával bekapcsolódnak a mindennapi munkába. Kötelezően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt. Ennek során lehetőség van saját településükön működő gyermekintézményekben is teljesíteni a szakmai gyakorlatot.

Nagyon fontosnak tartjuk a tehetséges diákjaink képességeinek további fejlesztését. A meghirdetett szakmai versenyek jó lehetőséget adnak az egyéni képességek mérésére. Évente sikeresen részt veszünk az országos szakmacsoportos tanulmányi versenyeken, ahol az elért eredmények alapján tanulóink a szakirányú felsőfokú továbbtanulásba beszámítható többletpontokat szerezhetnek.

Az érettségi vizsgán a kötelező közismereti tantárgyak mellett 5. vizsgatárgyként szakmai tantárgyakból is mindenki vizsgát tesz a 2017. évtől kezdődően. Nagy hangsúlyt fektetünk az érettségi vizsgára való felkészülésen túl pedagógiai és pszichológiai ismereteik elmélyítésére.

A sikeres érettségi vizsga után tanulóink felsőoktatási intézményekbe jelentkezhetnek. Az ágazatban elsajátított ismeretek kiváló alapot biztosítanak a felsőfokú tanulmányokhoz az óvodapedagógus, tanító és tanár szakok iránt érdeklődőknek.

Diákjainknak lehetősége van 13. évfolyamon a szakmai vizsga letétele után emelt szintű OKJ-s végzettség megszerzésére is az alábbi szakképesítésekben.

OKJ 54 140  01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs (pedagógia ágazati érettségivel rendelkezők számára 1 tanév)

OKJ 54 140  02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (pedagógia ágazati érettségivel rendelkezők számára 1 tanév)

OKJ 54 761  02 Kisgyermekgondozó, nevelő (2 tanév)

A megszerzett szakképesítés szakirányú felsőfokú továbbtanulás során felvételi többletpontot jelent.

Fontosnak tartjuk hogy diákjaink a képességeiknek megfelelő jó tanulmányi eredmény elérése mellett rendelkezzenek a szakterülethez szükséges alapkompetenciákkal, amelyekre építve szeretnénk elhivatott szakembereket kibocsátani iskolánk kapuján.

Ezért szükségesnek tartjuk pályánkon az alábbiakat:

 • Gyermekszeretet – elhivatottság
 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
 • Jó kommunikációs készség
 • Humán érdeklődés
 • Kapcsolatteremtő készség
 • Empátia
 • Kreativitás
 • Kézügyesség
 • Mozgáskoordináció – testi ügyesség
 • Rugalmasság
 • Türelmesség
Valljuk és hisszük Thomas Gordon gondolatait: „…a nevelés a szeretet egyik kifejezésmódja.”