Képzéseink

1

ÉRETTSÉGI VIZSGA KERETÉN BELÜL MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPZÉSEINK

OKJ 52 761 01 Családsegítő asszisztens  és (+)
OKJ 32 140 01 Óvodai dajka
2

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉSEINK

OKJ 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

(2 tanév; pedagógia ágazati képzésben érettségizettek számára 1 tanév)

 • A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében.
 • Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
 • Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban.
 • A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat.
 • Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy a csoportokat.
 • Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben.
 • Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében, és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban.
 • Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.
OKJ 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

(2 tanév; pedagógia ágazati képzésben érettségizettek számára 1 tanév)

 • A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében.
 • Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.
 • A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával.
 • Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.
 • Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
 • Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat.
 • Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel.
 • Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat.
 • Családpedagógiai gondozási feladatokat végez.
 • Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.
OKJ 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő

(2 tanév)

 • A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit.
 • A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára.
 • Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét.
 • Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt.
 • A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetőek, elfogadhatóak, betarthatóak.
 • A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét.
 • A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
 • Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.